« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Манай үйлчилгээ:

  • Санхүүгийн тайлангийн аудит
  • Санхүүгийн тайлан гаргах
  • Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, татвар, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ
  • Хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ
  • Даатгалын байгууллагад аудит хийх

Нягтлан бодох бүртгэлийн сургалт