« Үндсэн хуудас
Бидний тухай

“Аккурэйт аудит” ХХК нь 2008 оны 6 дугаар сард байгуулагдаж, СЯ-наас олгогдсон 064-2008 тоот тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж ирлээ.

Бид төсөл хөтөлбөрүүд болон Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланд аудит хийж, санхүүгийн зөвлөгөө өгөх, хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйлчилгээ үзүүлж байна.

Манай байгууллагын эрхэм зорилго нь: “Чанарт манлайлагчид” гэсэн уриатай. Энэхүү эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэхийн төлөө хүн бүрийн идэвхийг сайжруулах дотоод сургалтуудыг зохион байгуулж боловсон хүчнээ тогтвортой, чадварлаг, ёс зүйтэй болгохыг зорьж ажилладаг.