« Үндсэн хуудас
Туршлага

Тус компани нь МУ-ын "Том 10 санхүүч" өргөмжлөлт нягтлан бодогч -1, Санхүү банкны болон Нягтлан бодох бүртгэлийн тэргүүний ажилтан -2, Сангийн Яамны хүндэт жуух бичгээр шагнагдсан 1, бүртгэл, санхүү, эдийн засгийн салбарт мэргэжлээрээ 5-40 жил ажилласан дадлага туршлагатай, чадварлаг ажилтнуудаар багаа бүрдүүлэн ажиллаж байна.