« Үндсэн хуудас
СУРГАЛТ

Аяа такс компани нь бие даасан сургалтын төвтэй бөгөөд энэхүү төвд үндсэн чиг үүргийнхээ бүхий л чиглэлээр сургалт явуулах хүчин чадалтай болно.

Үүний дотор санхүү, бүртгэл, хяналт шалгалт, тооцооллын ажилтнуудад зориулсан МICROSOFT EXCEL программын ADVANCED /функцын/ түвшний практик сургалтын талаар товч дурьдвал:

СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛ:

  • Сургалтын сэдэв нь онол, практик хосолсон, өөрөөр хэлбэл онолыг практикт нэвтрүүлсэн;
  • Cургалтыг санхүү, бүртгэл, татварын чиглэлээр докторын зэрэгтэй, Олон
  • улсын валютын сан, АНУ-ын төрийн сангийн төслийн Монгол талын удирдагч, он удаан жил төрийн байгууллагад ажилласан сургагч багш явуулж байна.
  • Санхүү, бүртгэл тооцооны ажилтнуудын ажлыг хөнгөвчилсөн, цагийг хэмнэсэн, практик чадвар эзэмшүүлсэн, дадлага суулгасан
  • Microsoft Excel программын сургалт нь ажилнуудад жижиг бизнесийн эздийг компютержсэн бизнесийн орчинд үр дүнтэй ажиллахад хэрэгтэй чадвараар хангах;
  • Олон улсын стандартын хангасан, сертификаттай/нэг удаа 12 хүн/;
  • Хамгийн сүүлийн үеийн үзүүлэлттэй компютер, сургалтын бусад тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон;
  • Хотын А зэрэглэлийн бүсэд оршино;