« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА

ТОВЧ ТҮҮХ

Си Пи Ти Эй Аудит ХХК нь анх 2011 онд Нягтлан бодох бүртгэл болон татварын үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр байгуулагдсан.

Манай компани нь боловсон хүчин, материаллаг бааз, санхүүгийн хувьд бэхэжсэн, хараат бус, өндөр чанартай, найдвартай мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг, үйлчлүүлэгч хамтран ажиллагчдынхаа итгэлийг хүлээсэн аудитын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байна.

 ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бидний эрхэм зорилго бол “Харилцагчдынхаа итгэлийг хүлээсэн түнш байж эрсдлээс хамгаалах, олон улсын жишиг стандартад нийцэж чанарыг эрхэмлэсэн мэргэжлийн мэргэшсэн цогц үйлчилгээ үзүүлэхявдал юм.

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Мэргэжлий өндөр ёс суртахуунтай, харилцагчдынхаа итгэлийг хүлээсэн, мэргэшсэн хамт олон.

 

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • АУДИТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • ТАТВАРЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ
  • НББ-ИЙН АУТСОРСИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • НББ-ИЙН СУРГАЛТ