« Үндсэн хуудас
БИДНИЙ ТУРШЛАГА

Манай компани байгуулагдсан цагаас хойш 
НИК” ХК
“Тайм холдинг” ХХК
“Петротрак” ХХК
“Си Жи Эм” ББСБ ХХК
“Тэмүүнхолдинг” ХХК
“Тосон бодис” ХХК
“Арвин үндэс” ХХК
“Миват интернешнл” ХХК
Жигүүрт хөлөг” ХХК
“Талст Инженеринг” ХХК

“Өндөрхайрхандулаан” ХХК
“Бесинфраструктур” ХХК
“Химон констракшн” ХХК
“Цахим гал” ХХК
“Криетив Монголиа” ХХК
“Хангай энержи” ХХК
“Мастерпоинт” ХХК
“Орчард консалтинг” ХХК
“Эрдэнэмандал” ХХК
“И ЭН СИ СИ” ХХК
“Интер аудит” ХХК

гэх мэт 120 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран ажиллаж санхүүгийн тайлангийн аудит,
баталгаажуулалт, нягтлах, эмхтгэх болон бусад гэрээт ажил гүйцэтгэж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн байна.