« Үндсэн хуудас
Үйлчилгээний чиглэл

Бид дараах үйлчилгээг танд санал болгож байна. Үүнд:

Аудит ба баталгаажуулалт

  • Санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж өгөх
  • Санхүүгийн тайланг нягтлах ажил
  • Гүйцэтгэлийн аудит хийж, дүгнэлт гаргах

Аутсорсингийн үйлчилгээ

  • Санхүүгийн тайлан бэлтгэх, бэлтгэхэд туслах, зөвлөгөө өгөх
  • Татвар тайлангууд, НД-ын тайланг бэлтгэх, туслах, зөвлөгөө өгөх
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах, заавар зөвлөгөө өгөх
  • Нягтлан бодогч мэргэжлээр төгссөн оюутнууд, шинэ төгссөн бүртгэлийн мэргэжилтэнд санхүүгийн тайланг үнэн зөв гаргаж сурахад нь сургалт өгөх, дадлагажуулах