« Үндсэн хуудас
Мэргэжлийн боловсон хүчин

Манай компанид мэргэжлээрээ улсад 10-32 жил тасралтгүй ажилласан ба үүнээс аудитын салбарт 3-10 жил тогтвор суурьшилтай, үр бүтээл, идэвх санаачлагатай ажилласан, ажлын туршлагатай, мэргэшсэн нягтлан бодогчид ажиллаж байна.

Манай компани нь хэдийгээр шинэ тутам байгуулагдсан ч аудиторууд болон ажилтнууд нь төсөвт байгууллага, төсөл хөтөлбөр, төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээр өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, гадаад, дотоодын компаниудад санхүүгийн тайлангийн аудит хийхээс гадна, томоохон төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулсан ихээхэн туршлагатай мэргэшсэн нягтлан бодогч, аудиторуудаас бүрдсэн баг хамт олон ажиллаж байна.