« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА

Эрхэм харилцагч таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье.

ТООН ХЭЭ АУДИТ”-ийн компани нь Сангийн яамны албан ёсны тусгай зөвшөөрөлтэйгээр Монгол Улсын нягтлан бодох бүртгэл, Аудитын тухай хуулиуд, Санхүүгийн тайлагналын болон Аудитын олон улсын стандарт, компаний дотоод стандарт, аргачлалын дагуу Аудиторын ёс зүйг баримтлан, бие даасан, хараат бус байдалд аудитын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулжбайна.

Эрхэм зорилго

Үйлчлүүлэгчээ дээдэлж, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, аудитын үйл ажиллагааг иргэд, аж ахуй нэгжид танилуулан, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.