« Үндсэн хуудас
Үйлчилгээ

1. Санхүүгийн тайлангийн аудит болон баталгаажуулалт

 • Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой байгууллагын аудит
 • Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн аудит
 • Банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршооны аудит
 • Даатгалын байгууллагын аудит
 • Гадаадын төсөл хөтөлбөрийн аудит
 • Төрийн бус байгууллагын аудит
 • Шүүх, цагдаагийн байгууллагуудын захиалгат шалгалт, дүгнэлт
 • Улс төрийн нам, сонгуульд нэр дэвшигчдийн санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт

2. Зөвлөх үйлчилгээ

 • Аудитын ажлын vр дvнд vндэслэн санал болгох зөвлөмж
 • Удирдлагад санхүүгийн менежментийн зөвлөгөө өгөх
 • Санхүүгийн шинжилгээ хийж, зөвлөгөө өгөх
 • Нягтлан бодох бvртгэл, татвар, нийгмийн даатгалын асуудлаар зөвлөгөө өгөх
 • Нягтлан бодох бvртгэлийн бодлогын талаар зөвлөгөө өгөх

3. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого

 • Нягтлан бодох бvртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах
 • Санхvvгийн тайлагналын олон улсын стандарт нэвтрvvлэх

4. Сургалт

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалт
 • Шинээр төгссөн нягтлан бодогчдын практик сургалт
 • Компаниудын захиалгаар шинэ нягтлан бодогчдыг дадлагажуулах сургалт

5. Санхүү, татварын тайлан бэлтгэх

 • Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, улирал, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан гаргаж тушаах, татвар, гааль болон нийгмийн даатгалын шалгалтанд хамгаалах /мэргэжлийн байгууллагад санхүү, бүртгэлийн асуудлаа бүрэн даатгуулснаар татвар болон нягтлан бодох бүртгэлийн талаар ирээдүйд гарч болох эрсдэлээс сэргийлэх, хувь хvмvvстэй харьцуулахад хариуцлага өндөртэй, баталгаатай найдвартай/

6. Бусад үйлчилгээ

 • Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн дотоод аудитын ажлыг гэрээгээр гүйцэтгэх
 • Дотоод аудитын чанарын хяналтыг хийх
 • Эздийн захиалгаар санхүүгийн баримтын шалгалт хийж дүгнэлт гаргах
 • Цалин, шагналын систем боловсруулах, боловсронгуй болгох
 • Бизнес төлөвлөгөө, төсөл зохиох
 • Татварын буцаалтыг баталгаажуулах
 • Байгууллагыг үүсгэн байгуулах, өмчийн болон бүтцийн өөрчлөлтийн зөвлөгөө
 • Компанийн хууль болон бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн зөвлөгөө
 • Бизнесийн гэрээ, хэлэлцээр, маргааныг шийдвэрлэхэд санхүүгийн талыг төлөөлөн оролцох