« Үндсэн хуудас
Туршлага

“Бэст фортуна Аудит” ХХК нь 2011 оны 1 дүгээр сард анх 8 ажилтантайгаар байгуулагдсан ба нягтлан бодох бvртгэл, аудитын олон улсын стандартуудыг мэргэжлийн  төвшинд сурч мэргэшсэн, практик дадлагатай vндсэн болон гэрээт нийт 12 мэргэшсэн нягтлан бодогч, аудитор, аудиторын туслахууд ажиллаж байна.

Тус компани нь Сангийн яамнаас авсан “Аудитын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл”-өөс гадна Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийн гэрчилгээ” авсан ба 2 аудитор “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод аудитын үйлчилгээ үзүүлэх ” эрх авсан болно.

Эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго бол СТОУС, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, АОУС, Аудитын тухай хуульд нийцсэн үйлчилгээг бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцогч дотоод, гадаадын байгууллага, иргэдэд үзүүлэх, мэдээлэл хэрэглэгчдийг аудитаар баталгаажсан үнэн бодит мэдээлэл олж авахад туслах явдал юм.

“Бэст фортуна Аудит” ХХК-аар үйлчлүүлэгч байгууллагууд:

 • БХЯ-ны БЗАТӨҮГ
 • “Хүрд” ХК
 • “Сор” ХК
 • “Монгол 999 Үндэсний Нэгдэл”ХК
 • “Адуунчулуун” ХК
 • “Мон-Ит Булигаар” ХК
 • \\”Баялагийн хувь”ХК
 • “Хурд авто” ХХК
 • “Милпорт” ХХК
 • Эм Ди Эс Эл " ХХК
 • Си Эс Вай Ай Си Эм  ХХК
 • “Стройтрейд” ХХК
 • "Эйч Эм Эм Би " ХХК
 • “Хаард рок дриллинг” ХХК
 • “Нонферрос металл майнин” ХХК
 • “Электропроект” ХХК
 • "КТК" ХХК
 • “Бамбай секьюрити” ХХК
 • “Хурд интернэшнл” ХХК
 • “Рапид харш” ХХК
 • “Хурд групп” ХХК
 • “Монгол алтан тос” ХХК
 • “Залуу монгол” ХХК
 • “Бүргэд констракшн” ХХК
 • “Жагар интернэшнл” ХХК
 • “Зааг сервис” ХХК
 • “Сауд гоби голд” ХХК
 • “Сауд гоби транс” ХХК
 • “Ганзам даатгал” ХХК
 • “Улаанбаатар даатгал” ХХК зэрэг 150 гаруй аж ахуй нэгж болон даатгал банк бус санхүүгийн байгууллагад зөвлөх болон аудитын үйлчилгээ үзүүлж байна.