« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА
Бидний тухай

      Тус компани нь 3 гишүүнтэйгээр 2011 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдөр үүсгэн байгууллагдсан.

Манай компани нь Сангийн яамнаас аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх албан ёсны тусгай зөвшөөрөлийг 2011 оны 12 дугаар сард авч, аудитын олон улсын стандарт болон Монгол улсад хэрэгжиж байгаа холбогдох хууль, дүрэм журмуудад нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

Эрхэм зорилго

      Бид үйлчлүүлэгчидийнхээ эрх ашгийг дээдэлж, холбогдох хууль дүрэм журам, стандартад нийцүүлэн цаг үеэ мэдэрсэн чанартай үйлчилгээг хүргэхийг цаг ямагт эрхэмлэн ажиллаж, компаниа салбарынхаа тэргүүлэх компаниудын  нэг болгох

 

Мэргэжлийн боловсон хүчин

      Манай компанид төрийн болон хувийн хэвшилийн байгууллагуудын бүхий л салбарт санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэж байсан  олон жилийн ажлын туршлагатай мэргэшсэн нягтлан бодогчид, аудиторууд ажилладаг.