« Үндсэн хуудас
Туршлага

Аудит хийж байсан салбар, ажлын туршлага:

  • Монгол улсад хэрэгжиж байгаа гадаадын төсөл хөтөлбөрүүд
  • Банк санхүү, брокер, диллерийн компаниуд
  • Гадаад, дотоод худалдаа эрхэлдэг компаниуд
  • Боловсролын салбар их дээд болон дунд сургуулиуд
  • Зам тээвэр, барилгын компаниуд
  • Зөвлөх,болон түрээсийн үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага
  • Газар тариалангийн компани
  • Уул уурхайн хайгуул, ашиглалт олборлолт явуулж байгаа компаниуд
  • Бусад