« Үндсэн хуудас
ТУРШЛАГА

   Манай компаний мэргэжлийн багт Төрийн тусгай болон төрийн захиргааны албанд олон жил ажилласан, үүнээс төрийн аудит байгууллагад аудитор, тэргүүлэх аудитор, хувийн аудитын компанид  аудитор,ахлах аудитораар ажиллаж байсан болон Татварын албанд татварын улсын ахлах байцаагч,ТХТасаг, ТХШТасгийн дарга, аж ахуйн нэгж байгууллагын ерөнхий нягтлан бодогч, ШУТИСургуулийн салбар сургуульд нягтлан бодох бүртгэлийн багш,банкны салбарт ажиллаж байсан зэрэг дадлага туршлагатай, хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогч, татварын итгэмжлэгдсэн зөвлөх,мэргэшсэн, чадварлаг аудиторууд ажилладаг юм.