« Үндсэн хуудас
Танилцуулга

Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн хөндлөнгийн хяналт, баталгаажуулалт, зөвлөгөө, үйлчилгээний байгууллага

КOМПАНИЙН ТУХАЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Манай компани нь 2009 онд байгуулагдсан. Аудитын үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Үндсэн 6 Аудитор, гэрээт 3 Аудитортой. Мэргэжлийн аудиторын туслах 8 нягтлан бодогч, орчуулагч, хуулийн зөвлөхтэйгээр ажиллаж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ашиг сонирхолд нийцсэн хууль ёсны чанартай үйлчилгээ үзүүлж, тэдний санхүүгийн үйл ажиллагааг хянаж, зөвлөж, бизнесээ өргөжүүлэхэд нь туслалцаа үзүүлэх, үнэн зөв мэдээллээр хангах явдал юм.

АЖИЛТНУУД

• Манай компанийн ажилтанууд нь Санхүү, татварын байгууллагад олон жил ажилласан туршлагатай, мэргэшсэн, татварын итгэмжлэгдсэн болон мэргэжлийн нягтлан бодогчид ажиллаж байна.

• Санхүү, татварын болон бусад холбогдох хуулийн талаар зөвлөгөө өгөх бүрэн чадвартай

\"\"