« Үндсэн хуудас
Туршлага
Манай компани нь 2009 онд байгуулагдсан. Үндсэн 4 аудитор, гэрээт 6 аудитортой. Мэргэжлийн аудиторын туслах 6 нягтлан бодогч, хуулийн зөвлөлтэйгээр ажиллаж байна. 

Манай компанийн ажилтнууд нь санхүү, татварын байгууллагад олон жил ажилласан туршлагатай, мэргэшсэн, татварын итгэмжлэгдсэн болон мэргэжлийн нягтлан бодогчид ажиллаж байна.

• 2009 оноос хойш нийт төрийн болон хувийн хэвшлийн 600 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагад аудит хийсэн,

• Мөн хувийн хэвшлийн байгуулагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого боловсруулж өгөх,