« Үндсэн хуудас
Бидний туршлага

Бид дараахь салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд Аудитын болон бусад үйлчилгээ үзүүлж байна.

o Төрийн захиргаа удирдлага, төрийн үйлчилгээний байгууллага
o Уул уурхайн олборлолт болон хайгуул
o Олон нийтийн байгууллага
o Даатгалын байгууллага
o Жижиглэнгийн болон бөөний худалдаа
o Соёл урлаг
o Харилцаа холбоо
o Банк санхүү, хадгаламж зээлийн хоршоо
o Сургууль цэцэрлэг боловсролын байгууллага
o Агаарын болон бусад тээвэр зуучлалын компаниуд
o Шашны байгууллага
o Эмийн үйлдвэрлэл худалдаа
o Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дулаан цахилгааны түгээлт, ус суваг, орон сууц ашиглалтын байгууллагууд
o Барилгын үйлдвэрлэл, засвар үйлчилгээний компаниуд
o Төрийн өмчийн болон хувийн эмнэлгүүд