« Үндсэн хуудас
Санхүүгийн тайлагналын Олон Улсын Стандартын сургалт болж өндөрлөв.

Грант Торнтон Армени компанийн ахлах менежер, зөвлөх Азат Mанукян хүрэлцэн ирж СТОУС 9 (Харилцагчтай байгуулсан гэрээний орлого), СТОУС 15 (Санхүүгийн хэрэглүүр) -ийн сургалтыг явууллаа. Харилцагч байгууллагуудын төлөөлөл болон манай хамт олон сургалтанд амжилттай хамрагдлаа.