« Үндсэн хуудас
Мэдээ мэдээлэл
Аудитын баг Өмнөговь аймагт ажиллаж байна
/2016-01-27/
 
2015-2016 Санхүүчдийн баяр.
/2015-12-09/
AUDIT CUP 2014 БУЮУ АУДИТЫН КОМПАНИУДЫН СПОРТЫН ТЭМЦЭЭН БОЛНО

 

 

/2014-09-18/

 
Удирдлага зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож байна.
Ихмонгол хөлөг Аудит ХХК-нь компанийхаа удирдлага зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, ажилтнуудын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх зорилгоор өмнөх онд гүйцэтгэсэн ажлын туршлага дээрээ үндэслэн Компаний бүх ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх, Хөдөлмөрийн гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, хөлсөөр ажиллуулах гэрээний загварыг боловсруулж гэрээгээ шинэчлэн батлах ажлыг зохион байгуулж байна. /2014-06-13/