« Үндсэн хуудас
Туршлага

Ихмонгол Хөлөг Аудит ХХК нь 2006 онд байгуулагдаж, 2013 оноос эхлэн аудит, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр харилцагчиддаа дээд зэргийн зөвлөгөөг өгч, зах зээлд танигдаж туршлагатай компани гэдгээ харуулсаар ирсэн юм.

АУДИТ ХИЙСЭН САЛБАРУУД

 • Гадаад дотоод худалдаа
 • Уул уурхай
 • Барилга
 • Төрийн бус байгууллага
 • Банк бус санхүүгийн байгууллага
 • Хөдөө аж ахуй
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээр өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж
 • Авто зам
 • Даатгал
 • Аж үйлдвэр
 • Хадгаламж зээлийн хоршоо
 • Олон улсын байгууллага

  МАНАЙ ГОЛ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИД

 • Тавантолгой ХК
 • Ариггал ХК
 • Терра энержи ХХК
 • Жи дабль ю эм эс ХХК
 • Монгол даатгал ХХК
 • Бүрд Пропертиз ХХК
 • Эрдэнэсант Азза ХХК, Төв Азза ХХК
 • Хан-уул , Багахангай , Сүхбаатар дүүргүүдийн халамж, үйлчилгээний хэлтэсүүд
 • Хан-уул , Багахангай , Сүхбаатар дүүргүүдийн хөдөлмөрийн хэлтэсүүд
 • Төв аймгийн Зуунмод, Баянчандмань, Эрдэнэ, Заамарын МСҮТ