« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА
МЭНДЧИЛГЭЭ                

Эрхэм хүндэт Захиалагчид, үйлчлүүлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч, хандивлагч та бүхэнд чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлэхийн ялдамд цаашдын ажил үйлст тань амжилт, амьдралд тань сайн сайхан бүхнийг ХҮСЭН ЕРӨӨЕ!

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Интер Аудит” ХХК нь 2001 онд анх байгуулагдаж,  Нягтлан бодох бүртгэл, Аудитын тухай, Төрийн аудитын тухай Монгол улсын хууль, тогтоомж, олон улсын стандарт, нягтлан бодогчийн  ёс зүйн дүрэм, бусад заавар журмын  хүрээнд аудит, баталгаажуулалт, нягтлах ба бусад гэрээт ажил, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр 18 дахь жилдээ амжилттай ажиллаж байна.

Бид ажил үйлчилгээндээ Компанийн аудитын дотоод стандарт, Чанарын хяналтын баримт бичгийг тууштай мөрдөж, ажлын бүх үе шатанд чанарын хяналтын баталгаажуулалт хийж баримтжуулдаг.

КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хууль, стандартад нийцсэн үйл ажиллагаа бүхий хараат бус аудитын байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлж, хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийн ашиг сонирхлыг хамгаалах.