« Үндсэн хуудас
Олон улсын туршлага
Пи-даблью-Си глобал нь Форчуне Глобал (Fortune Global) сэтгүүлийн эхний 500-д багтсан санхүүгийн үйлчилгээ болон бусад холбогдох зөвлөх үйлчилгээг  өөрийн харилцагч нарт үзүүлдэг.

Пи-даблью-Си глобал нь зах зээлд эзлэх байр суурь нь энэ төрлийн үйлчилгээнд тэргүүлэгч гэдгийг бататгаж байгаа юм.
Зах зээлд эзэлж буй байр сууриас дурьдвал: Дэлхийн дөрвөн том аудитын компаниудаас Пи-даблью-Си нь  Форчуне Глобал сэтгүүлийн эхний 500-д багтсан  дилэнх компаниудад аудитын үйлчилгээ үзүүлдэг. Форчуне Глобал сэтгүүлийн эхний 500 компанийн 32 хувь, Эф Ти Европ 500 компанийн 33 хувь, Эс & Пи Латин Америк 40 компанийн 40 хувь, Эс болон Пи Ази Номхон Далайн Улс дахь 50 компанийн 38 хувь  болон  Форчуне  500 компанийн 29 хувьд  
Пи-даблью-Си нь аудитын үйлчилгээг дангаараа үзүүлдэг;

Пи-даблью-Си дэлхийн хамгийн  том харилцагчдийн мэдээллийн баазыг бий болгосон бөгөөд олон улсын бизнесийн салбарын талаарх арвин туршлагыг хуримтлуулсан хүчирхэг багийг бид  давхар бүрэлдүүлсэн болно. Пи-даблью-Си Монгол нь олон улс дахь салбаруудтай байнга харилцаа холбоотой байдгийн хувьд харилцагчийн чухал стратегийн шийдэл, саначлагад өөрсдийн үйлчилгээг нийцүүлэн ажиллах талаар чармайн ажиллаж байна. Мөн хөрөнгийн зах зээл, хууль тогтоомжийн биелэлт, эрсдэлийн удирдлага болон мэдээллийн технологийн чиглэлээр мэргэшсэн зөвлөхүүдтэй холбож өгөх бололцоо байгаа гэдгийн дурдхад нэн таатай  байна.