« Үндсэн хуудас
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСОН ХҮЧИН

Манай компани үндсэн аудитор-4, аудиторын туслах-4 бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. Аудиторууд нь 8-30 жил  нягтлан бодогч, аудиторын туслах, аудитороор  ажилаж байсан ажлын туршлагатай.