« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА

Тэд-Од аудит ХХКомпани нь 1995 онд Тэд-Од ЗБНөхөрлөл нэртэйгээр анх байгуулагдан үйл ажиллагаагаа эхлэн явуулсан ба 1997 онд аудитын хуулийн дагуу өөрчлөн зохион байгуулж уг нэрээр ХХКомпани болон зохион байгуулагдсан юм.

Тус компани нь Монгол улсын 3 дахь орон нутгийн болон Төв аймгийн анхны аудитоын компани юм.

Өнөөдөр манай компани нь 3 гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тус компани нь өнөөдрийн байдлаар үндсэн 4 аудитор,гэрээт 1, аудиторын туслах 5-тэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үндсэн аудитор:

1.М.Оюунсүрэн

2. Т.Одончимэг

3.М.Төмөрчулуун

4.Я.Дашдаваа

Аудиторын туслах

  1. Н.Нямдорж
  2. Н.Отгонбаяр
  3. Ч.Мөнхтуяа
  4. М.төмөрчулуун нар тус тус ажиллаж байна.

Тус компанид  20-иос дээш жил ажилласан, санхүү банкны тэргүүний ажилтан цол, тэмдэгтэй 5 аудитор ажиллаж байна.

 Манай байгууллагаар бизнесийн доорхи чиглэлийн аж ахуйн нэгжүүд үйлчлүүлж байдаг.

Үүнд:

  • ХАА
  • Уул уурхай
  • Худалдаа
  • Үйлчилгээ
  • Аялал жуулчлал зэрэг болно.

Манай компани 003-1995 тоот Сангийн Яамны тусгай зөвшөөрөлтэй, 2006 оны ММНБИ-ын 029 тоот гишүүн байгууллагын үнэмлэхтэй болно.