« Үндсэн хуудас
ТУРШЛАГА

БИДНИЙ ТУРШЛАГА

Манай компани нь үүсгэн байгуулагдсан үеэс улсын болон орон нутгийн өмчит , хувийн хэвш-лийн аж ахуй нэгж, төрийн бус, олон улсын  зэрэг байгууллагуудад  санхүүгийн тайланд аудит хийж ирлээ.

Эдгээрээс дурдвал:

1. УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ БАЙГУУЛЛАГУУД

 • Сэлэнгэ аймаг Урсгал ус
 • Сэлэнгэ аймаг Гавшгай ус

2. ЗАМ, БАРИЛГА,ТЭЭВРИЙН САЛБАР

 • Сэлэнгэ  АЗЗА ХК

3. БАНК, САНХҮҮ, ДААТГАЛЫН САЛБАР

 • Дархан цалам ББСБ

4. ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА

 • Дархан тэсмэг ТББ

5. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАР

 • Дашваанжил ХХК
 • Дархан Мөнхийн илч ХХК
 • Хөөсгөл  ХХК
 • Хаш цамхаг ХХК
 • Цууурай цо  ХХК
 • Саруулпрофилаксис   ХХК
 • Жаанар  ХХК
 • Дархан хөлөг ХХК
 • Цагаан зуун  ХХК
 • Наран тойв ХХК
 • Дарсантех ХХК
 • Б-СОФТ  ХХК
 • Дархан сондор  ХХК
 • Бодь бурхант ХХК
 • Дархан скерит ХХК
 • Чуулгант ХХК
 • Хүнхсэрвэн  ХХК
 • Тулах цэг контракшн  ХХК
 • Топ элктроникс ХХК
 • Андын хүлэг ХХК
 • Говь яшилт ХХК

6. БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР

 • Сэлэнгэ аймаг Сант сум МСҮТөв
 • Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум МСҮТөв
 • Дархан-Уул аймаг  ЕБСургууль  15
 • Дархан-Уул аймаг   СӨБ   18
 • Сэлэнгэ аймаг   ЕБСургууль 12
 • Сэлэнгэ аймаг     СӨБ   9

 Дэлхийн банк,Олон улсын байгууллагуудаас санхүүжүүлдэг төслүүд:

 • Японы Засгийн Газрын  “Өвсний үндэс” хөтөлбөр төсөл